Před každou opravou provádíme diagnostiku, ta je zdarma.

Cenu opravy vám sdělíme předem a vy se rozhodnete, zda s ní souhlasíte.

Pokud nebudete chtít zařízení opravit, nebudeme vám nic účtovat.

Cena opravy je téměř vždy závislá na typu konkrétní závady PC, notebooku, tabletu, atd. a nelze ji předem většinou přesně určit.
Předběžná cena opravy je vždy stanovena po prvotní konzultaci (online či po telefonu), s následným provedením diagnostiky závady a návrhu řešení, kdy až na základě dostupných možností řešení problému / závady je stanovena konečná cena opravy.

Hardwarové práce – Notebooky / tablety

Diagnostika závady, návrh řešení (SW/HW)
 • v případě opravy v našem servisním středisku: Zdarma
 • v případě, že se notebook či PC rozhodnete u nás neopravovat (např. při nerentabilitě ceny opravy), zaplatíte v případě diagnostiky přímo u Vás na místě pouze výjezd technika
 • svůj konkrétní problém můžete vždy předem nezávazně konzultovat online či po telefonu
Základní vyčištění (profylaxe) notebooku

Cena zahrnuje demontáž notebooku, vyčištění vnitřku, zpětnou montáž a otestování funkčnosti notebooku

 • 600 - 1400 Kč
Kompletní vyčištění (profylaxe) notebooku

Cena zahrnuje kompletní demontáž notebooku, vyčištění a odmaštění jednotlivých komponent a plastů, vyčištění LCD, výměnu teplovodivé pasty a teplovodivých podložek (thermal pad) na procesoru, chipsetu, grafickém obvodu, atd., montáž a kompletní otestování funkčnosti notebooku, včetně provedení zátěžových testů CPU/GPU, atd.

 • 400 - 3800 Kč
Oprava politého notebooku / tabletu

Cena je závislá na typu zařízení a rozsahu poškození. Cena zahrnuje kompletní demontáž zařízení, vyčištění jednotlivých komponent od oxidačních produktů, případnou opravu obvodů základní desky (obvykle přepěťové a proudové ochrany) a DPS (deska plošného spoje) - je-li to možné, opětovnou montáž notebooku / tabletu a otestování funkce notebooku a jednotlivých komponent.
(v ceně nejsou zahrnuty náklady na jednotilivé nefunkční obvody / komponenty)

 • 350 - 800 Kč
Renovace plastů notebooku

Cena je závislá na typu zařízení a rozsahu prací. Cena zahrnuje vyčištění klávesnice od nečistot, vyčištění plastů notebooku, vyčištění LCD obrazovky, atd.

 • 350 - 800 Kč
Rozšíření paměti notebooku

Cena je závislá na typu notebboku, rozsahu prací, atd. Cena zahrnuje instalaci paměťových modulů (DDR I/II/III/IV) do notebooku a kompletní otestování správné funkce pamětí
(cena nezahrnuje cenu instalovaných paměťových modulů)

 • 130 - 800 Kč
Výměna klávesnice notebooku (stadnardní klávesnice)

Cena je závislá na typu notebooku a typu klávesnice (u běžných notebooků, kde klávesnice není lepená je cena výměny cca 250-600). Cena zahrnuje výměnu nefunkční klávesnice za novou a otestování funkce po výměně
(v ceně není zahrnuta cena nové klávesnice - obvykle od 600 do 2000 Kč v závislosti na typu klávesnice)

 • 200 - 800 Kč
Oprava klávesnice notebooku

Cena zahrnuje vyčištění a odmaštění klávesnice od nečistot, doplnění vadných, nebo chybějících kláves, otestování funkce klávesnice, atd. (v ceně není zahrnuta cena měněných/doplňovaných kláves, atd. - obvykle od 30 do 200 Kč za 1ks v závislosti na typu klávesnice)

 • 600 - 1200 Kč
Oprava konektorů notebooku / tabletu (napájení, USB, audio, HDMI, DVI, atd.)

Cena opravy/výměny konektoru je závislá na typu notebooku/tabletu a typu konektoru. Cena zahrnuje demontáž notebooku / tabletu, opravu nebo výměnu vadného konektoru na základní desce / přídavných deskách, opětovnou montáž zařízení a otestování funkce. (v ceně není zahrnuta cena nového konektoru - obvykle od 60 do 500 Kč v závislosti na typu konektoru)

 • 1000 - 2500 Kč
Oprava napájecích obvodů notebooku / tabletu

Cena zahrnuje demontáž notebooku / tabletu, diagnostika vadných napájecích obvodů, opravu nebo výměnu vadných součástek napájecích obvodů (power managment IC, battery management IC, vstupní napěťové ochrany, atd.), opětovnou montáž zařízení a otestování funkce.
(v ceně není zahrnuta cena měněných součástek - obvykle od 50 do 600 Kč v závislosti na typu obvodu)

 • 1500 - 3600 Kč
Oprava základní desky notebooku / tabletu (BGA obvody)

Cena zahrnuje demontáž základní desky z notebooku / tabletu, opravu - reflow / reballing, nebo výměnu vadných BGA obvodů základní desky (CPU, GPU, Chipset, atd.), otestování funkce základní desky, montáž notebooku a opětovné kompletní otestování správné funkce notebooku, včetně případných zátěžových testů, atd.
(v ceně nejsou zahrnuty případné náklady na nové BGA obvody - obvykle od 200 do 2500 Kč v závislosti na typu obvodu)

 • 900 - 2500 Kč
Oprava vadného BIOS (paměť FLASH)

Cena je dána typem notebooku. Cena zahrnuje demontáž notebooku, opravu / výměnu a naprogramování obvodu FLASH paměti (pro příslušný typ základní desky), opětovnou montáž notebooku a otestování funkce (v ceně není zahrnuta cena obvodu paměti FLASH - obvykle od 150 do 500 Kč)

 • 900 - 2500 Kč
Výměna ventilátoru / chlazení notebooku

Cena je závislá na typu notebooku. Cena zahrnuje demontáž vadného ventilátoru notebooku, opravu původního ventilátoru nebo výměnu za nový, výměnu teplovodivé pasty procesoru, otestování funkce notebooku, atd.
(v ceně není zahrnuta cena ventilátoru a dalších potřebných komponent chlazení - obvykle od 250 do 800 Kč)

 • 200 - 1200 Kč
Výměna základní desky notebooku

Cena zahrnuje kompletní demontáž notebooku, výměnu základní desky, opětovné složení notebooku a kompletní otestování funkčnosti, zátěžové testy, atp. (v ceně není zahrnuta cena nové základní desky - obvykle od 1400 do 7000 Kč)

 • 700 - 1200 Kč
Výměna displeje notebooku / tabletu

Cena výměny je dána typem notebooku/tabletu. Cena zahrnuje výměnu prasklého / vadného LCD panelu za nový a otestování funkce zařízení po výměně. Cena výměny je závislá na způsobu uchycení displeje (např. zda je displej lepený, s dotykovou vrstvou (touchscreen), atd.)
(v ceně není zahrnuta cena LCD panelu - obvykle od 800do 3500 Kč v závislosti na velikosti a typu LCD panelu)

 • 300 - 1400 Kč
Oprava podsvícení displeje (CCFL)

Cena zahrnuje výměnu invertoru CCFL, nebo LED podsvícení za nový a otesotvání funkce
(v ceně není zahrnuta cena nového invertoru - obvykle od 250 do 900 Kč)

 • 300 - 1300 Kč
Oprava pantů a krytů notebooku

Cena je závislá na typu notebooku a rozsahu poškození. Cena zahrnuje opravu (slepení, výměna ulomených matic, atd.) , nebo případnou celkovou výměnu pantů, krytů notebooku, atd.
(v ceně není zahrnuta cena nových dílů - v případě výměny pantů obvykle od 150 do 700 Kč; v případě výměny krytů notebooku je cena náhradních dílů obvykle od 400 do 2000 Kč)

 • 400 - 1700 Kč

Hardwarové práce – Stolní PC / desktopy

Diagnostika závady, návrh řešení (SW/HW)
 • v případě opravy v našem servisním středisku: Zdarma
 • v případě, že se notebook či PC rozhodnete u nás neopravovat (např. při nerentabilitě ceny opravy), zaplatíte v případě diagnostiky přímo u Vás na místě pouze výjezd technika
 • svůj konkrétní problém můžete vždy předem nezávazně konzultovat online či po telefonu
Základní vyčištění (profylaxe) PC

Cena zahrnuje vyčištění jednotlivých komponent PC od prachu/nečistot a otestování funkčnosti po vyčištění.

 • 300 - 900 Kč
Kompletní vyčištění (profylaxe) PC

Cena zahrnuje demontáž PC, vyčištění jednotlivých komponent od prachu, nečistot, mastnoty, výměnu teplovodivé pasty na CPU/GPU, atd., opětovnou montáž PC a kompletní otestování funkčnosti (včetně zátěžových testů, atd.) po vyčištění.

 • 500 - 1100 Kč
Výměna teplovodivé pasty na procesoru

Cena zahrnuje demontáž chladiče a procesoru, vyčištění chladiče a procesoru od původní pasty, výměnu pasty a otestování funkčnosti po vyčištění.

 • 150 - 700 Kč
Výměna / instalace komponent PC

Cena zahrnuje montáž komponenety, včetně instalace ovladačů (včetně jejich přápadného nalezení a stažení), konfigurace a ověření správné funkce (v ceně není zahrnuta cena PC komponent)

 • 200 - 500 Kč
Výměna základní desky PC

Cena zahrnuje výměnu základní desky, připojení všech komponent k základní desce a otestování funkčnosti. (v ceně nejsou zahrnuty náklady na novou základní desku a náklady na přeinstalaci systému - v přípúadě potřeby)

 • 400 - 900 Kč
Výměna zdroje PC

Cena zahrnuje výměnu vadného zdroje za nový, zapojení všech komponent ke zdroji a otestování funkčnosti PC.
(v ceně není zahrnuta cena nového zdroje - obvykle od 500 do 2000 Kč v závisloti na typu zdroje)

 • 200 - 500 Kč
Oprava základní desky PC

Cena zahrnuje demontáž základní desky z PC, diagnostiku vadných součástek a jejich výměnu na základní desce, opětovnou montáž PC a otestování funkce. Při rozsáhlejším poškození základní desky PC (např. vadný chipset, konektory pamětí, atd.) již bývá oprava většinou nerentabilní, proto provádíme obvykle jen základní opravy - např. výměna vadných kondenzátorů, výměna stabilizátorů napětí, výměna audio konektorů atd.
(v ceně není zahrnuta cena vadných komponent - obvykle od 20 do 400 Kč v závislosti na typu součástky)

 • 500 - 3500 Kč
Oprava grafické karty PC

Cena zahrnuje demontáž grafické z PC, diagnstiku a případnou výměnu vadných součástek, opětovnou montáž PC a otestování funkce. Při rozsáhlejším poškození grafické karty (např. vadné GPU, atd.) již bývá oprava většinou nerentabilní, proto provádíme obvykle jen opravy typu - reflow grafického chipu, výměna vadných kondenzátorů, výměna stabilizátorů napětí , výměna DDR pamětí, atd.
(v ceně není zahrnuta cena vadných komponent - obvykle od 20 do 1500 Kč v závislosti na typu součástky/obvodu)

 • 500 - 2000 Kč
Rozšíření paměti PC

Cena zahrnuje instalaci paměťových modulů do PC a kompletní otestování správné funkce pamětí
(cena nezahrnuje cenu paměťových modulů)

 • 200 - 400 Kč
Oprava - výměna vadného / nefunkčního BIOS FLASH

Cena zahrnuje demontáž obdodu FLASH Bios ze základní desky (v případě vadného obvodu jeho výměnu za nový), naprogramování nového BIOS/UEFI, atd. (pro příslušný typ základní desky), opětovné vložení (zapájení) do základní desky a otestování funkce
(v ceně není zahrnuta cena paměti FLASH BIOS - obvykle od 150 do 500 Kč)

 • 800 - 2500 Kč
Montáž PC

Cena zahrnuje kompletní montáž PC z jednotlivých komponent, otestování funkčnosti všech komponent
(v ceně není zahrnuta cena komponent)

 • 400 - 600 Kč
Montáž a konfigurace serveru

Cena zahrnuje montáž serveru z jednotlivých komponent, konfiguraci RAID polí a kompletní, základní konfiguraci síťových karet, konfigurace ILO/IPMI, atd. (je-li na serveru k dispozici), otestování HW funkcí serveru
(v ceně nejsou zahrnuty ceny jednotlivých komponent)

 • 1200 - 4000 Kč

Softwarové práce – Notebooky – PC – Tablety – Konfigurace síťových prvků

Kompletní přeinstalace PC / notebooku včetně zálohy a následné obnovy dat a nastavení

V ceně je zahrnuta kompletní záloha dat a případných nastavení SW, kompletní přeinstalace OS, včetně instalace ovladačů, instalace standardního software (PDF, vypalování , kancelářský software, atd.), obnova zálohy dat a nastavení SW (pošta, atd.).

 • 1000 - 1600 Kč
Vyčištění a optimalizace OS - zrychlení systému

Cena zahrnuje vyčištění registrů OS, odstranění nepotřebného a zatěžujícího software a spyware, atd. dodávaného výrobcem PC/notebooku, optimalizaci služeb a software a další operace vedoucí ke zrychlení systému

 • 400 - 1000 Kč
Nastavení internetu - konfigurace Wifi AP / routeru

Cena zahrnuje konfiguraci wifi AP / routeru, nastavení adres (LAN/WAN), kanálu AP, konfigurace NAT, forwarding, static route, zabezpečení, atd. a otestování funkce AP, atd. routeru (cena je dána typem routeru/modemu, atd. a typem konfigurace - základní/střední/pokročilá, atd.)

 • 300 - 1500 Kč
Instalace operačních systémů Windows (Windows 8 / 8.1 / 10)

V ceně je zahrnuta instalace / reinstalace operačního systému (OS) a ovladačů HW zařízení, včetně jejich konfigurace a instalace základního aplikačního software (programy pro internet, dokumenty, foto, video, atd.). V ceně není zahrnuta cena za případnou zálohu dat, nastavení, atd. V případě OS Windows 8/10 je provedena optimalizece systému a odstranění telemetrických a ostatních "šmírovacích funkcí" OS, atd.

 • 700 - 1000 Kč
Instalace operačních systémů Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Mint, atd.)

V ceně je zahrnuta instalace OS Linux (desktop verze), základní nastavení OS, instalace aktualizací OS a SW a otestování funkce PC / notebooku

 • 700 Kč
Instalace serverového OS Windows

Cena zahrnuje instalaci a konfiguraci serverového OS Windows (Win 2003 - Win 2012), konfiguraci RAID polí, instalaci ovladačů HW zařízení serveru a konfiguraci služeb a rolí serveru (dle potřeb zákazníka) - mail/exchange server, IIS, active directory, aplikační software, nastavení zálohování, atd. dle potřeb a požadavků zákazníka (cena instalace je závislá na typu a počtu instalovaných služeb / rolí serveru, atd.)

 • 3000 - 20000 Kč
Instalace serverového OS Linux

Cena zahrnuje instalaci a konfiguraci serverového OS Linux (Debian, Ubuntu, atd.) a instalaci a konfiguraci služeb dle potřeb zákazníka (web server, sql server, mail server, samba server, nastavení zálohování,atd.).Cena instalace je závislá na typu a počtu instalovaných služeb serveru, atd.

 • 3000 - 20000 Kč
Zálohování dat

Cena zahrnuje vytvoření zálohy dat (z funkčního i nefunkčního OS) na dodaný externí disk a jiná média (dle dohody). Cena je stanovena v závislosti na objemu zálohovaných dat

100 - 1500 Kč

Odvirování PC / notebooku

Cena je dána rozsahem zavirování a případné opravy systému, dat, atd. Cena zahrnuje kompletní antivirovou kontrolu PC, včetně odstranění virů, spyware, malware, atd. a případného dalšího ručního vyčištění systému od zbytků nákaz, atd. bez přeinstalace operačního systému (v případě nálezu infekcí provádíme opakovanou antivirovou kontrolu několika různými typy antivirového software). Cena odvirování je závislá na typu a rozsahu napadení PC/NTB, atd.

 • 600 - 2000 Kč
Instalace aplikačního software (programů)

Cena je dána typem instalovaného software (od základního software typu Office až po instalaci a konfiguraci software typu AutoCAD, atd.). Cena zahrnuje instalaci požadovaného software (např. Office, grafické programy, CAD software, atd.), včetně případné konfigurace, konzultace s výrobcem software, atd.
(v ceně není zahrnuta cena potřebných softwarových licencí)

 • 150 - 1000 Kč
Vzdálená správa / servis PC - notebooku

Veškeré softwarové práce prováděné přes vzdálenou správu (přes vzdálenou plochu, aplikaci TeamViewer, atd.).
Účtovaná částka je počítána za každých započatých 15 minut vzdálené správy

 • 550 Kč/hod.
Opravy a konfigurace síťových prvků

Konfigurace routerů, ADSL modemů, Wifi AP, VPN gateway, atd.

 • 700 Kč

Ceny příplatků a ostatní ceny

Ceny výjezdů k zákazníkovi

Zlín-město a přilehlé správní celky:

 • ZDARMA

do 10km od Zlína:

 • 200 Kč

do 20km od Zlína:

 • 300 Kč

do 30km od Zlína:

 • 400 Kč

mimo uvedenou oblast

 • 11 Kč / km

V ceně výjezdu jsou zahrnuty náklady na dopravu a čas technika na cestě k zákazníkovi.

U hodinových sazeb je cena účtována po 1/4 hodinách

V případě výjezdu k zákazníkovi je účtována minimální sazba ve výši 1/2 hod. dle dané sazby + cena dopravy

Příplatek za práce prováděné mimo standardní pracovní dobu - večerní pásmo

Příplatek za práce prováděné v pracovních dnech v době od 19hod. do 21hod.

 • 60%
Příplatek za práce prováděné mimo standardní pracovní dobu - noční pásmo

Příplatek za práce prováděné v pracovních dnech v době od 21hod. do 8hod.

 • 100%
Příplatek za práce a zásahy prováděné mimo standardní pracovní dobu - svátky a víkendy

Příplatek za práce prováděné o svátcích a víkendech

 • 100%