Typicky je vyčistění počítače a kontrola jeho pohyblivých částí provedena při realizaci opravy v naším servisem. To už ale bývá obyčejně pozdě; počítač se k nám totiž často dostane z důvodů spojených právě s neprůchodností chladících cest, poruše aktivních chladících prvků nebo vůbec kvůli absenci jeho pravidelné údržby. Oprava se pak stává záležitostí pořízení náhradních dílů za ty, které utrpěly např. nedostatečným chlazením atd., a cena opravy tak prudce stoupá. Protože vidíme v našem servisním oddělení tyto případy často, rozhodli jsme se nabídnout Vám vedle našich stávajících služeb také služby pravidelné údržby a profylaxe kancelářské a výpočetní techniky, tak aby Vaše technika vydržela déle vysoce funkční, prodloužila se životnost jednotlivých dílů a v neposlední řadě také výrazně snížily náklady na servis a opravy techniky. Pravidelnou údržbou je totiž možno odhalit nadcházející poruchy způsobené absenci údržby a včas jim předejít.

Také je možno při těchto pravidelných údržbách odstranit zjištěné vady a navrhnout vhodné úpravy výpočetního výkonu, tam kde třeba. Můžete tak udržovat své výpočetní stroje v nejlepší možné kondici. Pravidelná údržba a profylaxe kancelářské a výpočetní techniky nejenom přímo snižuje náklady na opravy, ale také, předcházením oprav, šetří Váš čas – už nebude Vaší práci přerušovat nutnost opravy techniky.

Seznam prováděných profylaktických operací:

  • Profylaxe pracovních stanic
  • Profylaxe serverů
  • Kontrola a výměna záložních zdrojů
  • Modernizace nebo rozšíření zastaralé techniky
  • Rekonstrukce zastaralých rozvodů